10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย

 

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  26 มีนาคม ปี 2459
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  27 มิถุนายน ปี 2477
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ ปี2486
-มหาวิทยาลัยมหิดล  7 กุมภาพันธ์ ปี 2486
-มหาวิทยาลัยศิลปากร  12 ตุลาคม ปี 2486
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  21 มกราคม ปี 2507
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม พ.ศ. 2509
-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511
-มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง พ.ศ. 2514

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปไหนครับ
ปีนี้เค้าครบรอบ 60 ปีแล้ว
ไปเอาข้อมูลมาจากไหน
ไม่เห็นอ้างอิงเลยย

#1 By เหรอ (119.31.121.87) on 2010-02-27 22:13