ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่  อ.หัวหิน และอำเภอหัวหิน ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552 การประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย

  • การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 12
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12
  • การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 7
  • การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 12
  • การประชุมสุดยอดอาเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)      ครั้งที่ 4

                     อ่านรายละเอียดเพื่มเติม